English English

OneCo Telecom

OneCo Telecom leverer landsdekkende drift-, vedlikehold og utbyggingstjenester til flere operatører innen mobil og kringkasting. Vi har lang erfaring innen nettutbygging; fra planlegging og prosjektering til anskaffelse, gjennomføring og dokumentasjon av store og små prosjekter i hele landet.


 

OneCo Telecom er i dag en av landets største drifts- og utbyggingsaktører innen mobilbransjen og kringkasting.
Vi er en totalleverandør som utfører prosjektering, planlegging, utbygging, installasjon, idriftsetting, drift og serviceoppdrag for mobil og kringkasting. Vi har døgnkontinuerlig feilrettingsberedskap gjennom hele året i alle landets fylker. At våre elektrikere, montører og ingeniører er utplassert over hele landet, sikrer kort responstid og høy lokalkunnskap. Basert på vår erfaring og unike kompetanse bidrar vi til større robusthet, høyere oppetid og sikrere drift for våre kunder. Vi er sertifisert for ISO 9001, 14001 og OHSAS 18001, noe som betyr at vi setter strenge krav til kvalitet, miljø og arbeidsmiljø.

Drift, utbygging og optimalisering

Vi tilbyr en landsdekkende enhet for drift, vedlikehold, utbyggingstjenester samt analyse, optimalisering og kvalitetssikring. Vi leverer også prosjektering, montasje og idriftsettelse.
Vi tilbyr i tillegg konsulenttjenester, hovedsakelig radioplanleggere og databaseproduksjon, men også til andre typer oppdrag. Vi leverer on-site service og support i hele landet, med en garantert responstid ned til 15 min. Vår lokale tilstedeværelse og gode lokalkunnskap medfører en kostnadseffektiv og sikker leveranse til våre kunder. For å sikre effektivt mottak og koordinering av oppdrag samt overvåkning av leveransene, benytter vi vårt eget driftssenter i Trondheim.

Dekning

Bedrifter, offentlig sektor og private forventer å være tilkoblet mobilnettet til enhver tid. Moderne bygg med økte energikrav fører imidlertid ofte til radiotette bygg, der spesifikke tiltak må gjøres for å sikre god dekning og kapasitet inne i byggene.
OneCo Telecom tilbyr kartlegging og analyse av problemområder innendørs og utendørs, og foreslår løsninger for bedre dekning, både for privat, bedrift og offentlig sektor.


ARVE HENNING KJØNVIK
Production Manager
+47 930 31 006
Send e-post

GEIR LØVNES
CEO
+47 479 11 111
Send e-post

KNUT JOSTEIN SÆVILD
Manager Telecom West
+47 920 22 521
Send e-post

KAARINA SILLANPÄÄ
Key Account Manager
+47 411 60 029
Send e-post

MARTHE SLETTEVOLD
Marketing Manager
+47 951 25 558
Send e-post

ROBERT TRANUM
Manager Telecom East
+47 920 22 187
Send e-post

STEINAR ULVØY
Key Account Manager
+47 930 38 990
Send e-post

TOMMY SKOGHEIM JOHANSEN
Manager Telecom North
+47 930 58 930
Send e-post

OPERATIONS CENTER
+47 400 04 322
Send e-post