English English

AMS / Målerbytte

OneCo er en av Norges største montasjeleverandør på utrulling av strømmålere i stor skala. Selskapet er nå i ferd med avslutte installasjon av ca. 1.100.000 målere i Norge.


Pågående prosjketer:

Nyinstallasjon av måler i Stor – Oslo (Hafslund område)

Installatører registrerer anlegget ferdig via Elsmart.

Vårt kundesenter tar normalt kontakt for å avtale tidspunkt for måler-installasjon kort tid etter.

Ved spørsmål kan OneCo sitt kundesenter nås på Tlf: 948 10 879

E-post: ams.oe@oneco.no (Skriv Nyinstallasjon Hafslund i Emne).

Målermontasje Haugaland/Sunhordaland:

OneCos kundesenter: +47 55 30 15 90

 

 


Infrastruktur

Vi har spesialisert oss på arbeider i nettselskapenes nettstasjoner. OneCo leverer konsentratorskap i aluminium eller plast.


Målere

OneCo monterer alle AMS målere som er på markedet i dag.


Logistikk

Vi benytter Powercatch til bookingen. Dette systemet lar seg integrere mot alle KIS systemer via Web-services, og har ferdigutviklet integrasjon til ElWin.

  • Innkjøp / kontroll
  • Teknisk ekspertise og erfaring
  • Booking av dato for målerbytter
  • Vi tar på oss utsendelse av brev til abonnenter og sluttkunder - og besørger oppfølgingen knyttet til dette
  • Rapportering og registrering

Utrulling / montasje

Våre prosjekter inneholder alt fra store prosjekter med mange tusen målere til små prosjekter hvor vi bytter ut enkelte partier. Våre tjenester består blant annet av:

  • Booking
  • Bytte av målere med faglig godkjent personell
  • Oppfølging av sluttkunde
  • Rapporering og registrering

 


Bjørn Vagle
Salgsjef AMS
+47 97 79 71 64
Send e-post

Hallgeir Bjørneset
Avdelingsleder - AMS, Elektro, Telecom
+47 900 98 144
Send e-post