English English

OneCo Care

Veldferdsteknologi er ikke noe nytt. Det har eksistert i mange år allerede. Forskjellen nå er at med den digitale utviklingen som skjer i samfunnet er muligheten til å kombinere teknologi og mennesker større en noen gang. Teknologien handler primært om mennesker og måter å jobbe på. Med tilgang til teknologi på en helt ny måte gir det muligheter for at alle kan benytte tjenester i den grad de måtte ønske.


Hvorfor veldferdsteknologi?

Andelen mennesker som har behov for hjelpemidler for å ha en trygg og god hverdag er raskt økende i Norge. For å kunne gi en trygg og økonomisk hverdag for brukere og tjenesteyter er det helt avgjørende at teknologi benyttes i mye større grad enn det gjøres i dag. 
 

Hvordan skal du komme i gang? 

Målet er å få bedre løsninger som gir merverdi og gevinster for pårørende, helsepersonell og kommunen. 

OneCo hjelper med å løse utfordringer: 

  • Hva er utfordringene og behovet, hvilke resultater og gevinster skal oppnås.
  • Vi må løsrive oss fra å tenke løsninger og hva som er kjøpt inn tidligere.
  • Brukerne og helsepersonell er de beste ekspertene. Vi må få til en god dynamikk og samskapning, samt få et godt kunnskapsgrunnlag.  


Hva oppnår vi med teknologien?

En vellykket innføring av veldferdsteknologi er der utstyr hos bruker kobles opp mot de administrative verktøy og prosessene som allerede er i drift hos kundene. Med det menes det at relevant helsefaglige systemer må kunne utveksle informasjon med teknologi som beboere/brukere benytte. Dette vil gi en trygghet for brukerne samtidig som det vi gi store gevinster, administrativt og økonomisk for kommunene.


Hva består OneCo-Care av?

OneCo tilbyr tjenestebaserte moduler innenfor:

  • Hjemmeboende
  • Pårørende
  • Institusjon
  • Responssenter

 

Privatportalen

En pakke for en tryggere hverdag for deg og de du er glade i.

OneCo gjør det enkelt for deg å bestille en trygghetspakke. Pakken inneholder en mobil trygghetsalarm, lader og enhet for innendørs lokalisering. Det er også en App for inntil fire pårørende/frivillige.  Når en alarm utløses vil det gå et varsel til de som er satt opp til å håndtere alarmene. Varselet vil komme til din smarttelefon. Ved å akseptere alarmen vil det opprettes to veis tale med bruker. Løsningen gir informasjon hvor bruker befinner seg (ute/inne). Det er selvsagt mulig å styre alarmer til et alarmmottak dersom pårørende ikke er tilgjengelig. 
 


Kontakt

Carl Konows gate 34
5162 Laksevåg

Telefon +47 55 59 69 00
E-post: IKT@oneco.no