English English

Aqua Technology

OneCo Solutions er med i klyngen Aqua Technology med mål om å etablere seg som teknologileverandør innenfor fiskeoppdrett og havbruk.


OneCo Solutions tilbyr teknologi innenfor automasjon som datainnsamling, rapportering, driftskontroll samt løsninger for energiforsyning til fiskeoppdrett og havbruk.

Se mer om næringsklyngen på web www.aqua-technology.no

 


Geir Sivertsen
Salgsansvarlig Region Sør Vest
+47 908 99 402
Send e-post