English English

Industri / Automasjon

OneCo tilbyr service- og vedlikeholdstjenester innenfor elektro og mekaniske disipliner for flere typer industri.


Gjennom tett dialog og felles faglig fokus gjør vi kundene våre bedre ved å levere løsninger som fokuserer på, effektivitet, ENØK og kostnadsreduksjoner, samt løsninger som fremmer helse miljø og sikkerhet. 

I tillegg til elektriske og mekaniske installasjoner kan OneCo utvikle og installere hele produksjonslinjer. 

OneCo har betydelig komptanse og erfaring innen automasjons-/PLS-løsninger.


Johnny Andre Løff
Salgsansvarlig - Automasjon Region Øst
+47 47 28 98 02
Send e-post

Tomas Torgersbråten
Salgsingeniør, Region Øst
+ 47 941 48 653
Send e-post

Geir Sivertsen
Salgsansvarlig Region Sør Vest
+47 908 99 402
Send e-post

Geir Vika
Avdelingsleder Avdelingsleder Elkraft / Smart Nett Sør
+47 957 97 322
Send e-post

Ayse Hesni
Avdelingsleder - Automasjon , Region Øst
+47 91 10 38 35
Send e-post

Tom Soma
Avdelingsleder - Automasjon & Energi Region Sør Vest
+47 948 47 655
Send e-post