English English

El-kraft

Fra generatorstyringer for småkraftverk til styring av store fjernvarmeanlegg, forbrenningsanlegg og varmesentraler, tilbyr OneCo kostnadseffektive, fleksible og brukervennlige løsninger. OneCo kan også levere analyser og prosjektering.


OneCo har også en overordnet målsetning om å være en system-uavhengig ledende leverandør innen installasjonsleveranser til transformatorstasjoner, kraftverk og industrielle on-, og offshoreanlegg. Vår organisasjon innehar stor kompetanse og lidenskap til dette segmentet, og kan bidra med kostnadseffektive prosjektgjennomføringer, der det fokuseres på langsiktige forhold til våre kunder.

Etter ferdig installert anlegg, kan vi bidra til optimal driftssikkerhet gjennom beredskapsordninger, driftslederoppgaver og internkontroll.

OneCo kan også levere elektroteknisk infrastruktur i forbindelse med vindkraftparker on- og offshore.


Region Sør Elkraft
Geir Vika
+47 95797322
Send e-post

Region Sør Vest Elkraft
Geir Sivertsen
+ 47 90899402
Send e-post

Kenneth Andersen
Leder Nasjonal Elkraft
+47-402 37 351
Send e-post

Henning Garathun Kristiansen
Teknisk - Energi/kraftverk
+47 930 61 651
Send e-post