English English

Energimåler

OneCo Solutions AS er leverandør av Landis+Gyr energimålere.


Det er inngått avtale med Landis+Gyr om å være eneforhandler for energimålere i Norge. Denne avtalen styrker lokal betjening for Landis+Gyr`s teknologi i det norske markedet.

Det er hovedsakelig salg og support av de Industrielle og kommersielle målerene E650 og E850.

Landis+Gyr sine høyspentmålere er basert på velprøvd teknologi, hvor det tilbys høy grad av nøyaktighet under alle forhold. Målerne tilfredsstiller alle krav som markedet generelt setter til denne type utstyr, og porteføljen og funksjonaliteten er kontinuerlig utviklet for å møte de økende markedskravene.

Link til modell E650

Link til modell E850

Kontakt OneCo på e-mail: landisgyr@oneco.no

 

 

Kontaktperson:  

Vidar King
Serviceleder Installasjon
+47 975 58 099
Send e-post