English English

Policy - Miljø og ytre påvirkning

I OneCo skal vi jobbe aktivt med å minske og hindre negativ påvirkning på det ytre miljø der det er mulig, og oppfordrer kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

Indikatorene tar for seg elementer av driften i OneCo som påvirker det ytre miljø. Indikatorene brukes også i Miljøtårnsertifisering som er standard standard sertifiseringsordning for miljø i OneCo.  

Innsamling av informasjon for rapportering av miljøindikatorer baseres i utgangspunktet på informasjon fra fakturaer og forbruk målt i kroner/kwh/liter. For bedrifter som ikke eier eget bygg, eller som deler lokaler med andre bedrifter, kan det installeres målere for energiforbruk og utarbeides fordelingsnøkler for miljøbelastning som er rimelige for å reflektere det relative forbruket i den enkelte bedrift pr kontorplass. 

I OneCo rapporterer vi på følgende indikatorer for miljøprestasjoner:

 • Avfall
  • Avfall, totalt og andel resirkulert
    
 • CO2-utslipp
  • CO2-utslipp i forbindelse med reiser og transport
    
 • Energiforbruk kontorbygg
   
 • Kjemikalieutslipp
   
 • Papirforbruk