English English

FN Global Compact

OneCo støtter FNs Global Compact med sine 10 prinsipper for samfunnsansvar. Disse prinsippene dekker områdene menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon.

OneCo skal alltid gjøre sitt beste for å drive sin virksomhet i tråd med disse ti prinsippene:


Menneskerettigheter

1. prinsipp: Bedrifter skal støtte og respektere vernet om internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og

2. prinsipp: sikre seg at de ikke medvirker til menneskerettighetsbrudd


Arbeidsstandarder

3. prinsipp: Bedrifter skal overholde organisasjonsfriheten og den reelle anerkjennelse av retten til kollektive forhandlinger,

4. prinsipp: sette en stopper for alle former for tvangsarbeid,

5. prinsipp: reelt bringe barnearbeid til opphør og

6. prinsipp: sette en stopper for diskriminering i forhold til ansettelse og yrke


Miljø

7. prinsipp: Bedrifter skal støtte et føre-var-prinsipp i forhold til miljøutfordringer,

8. prinsipp: ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet i forhold til miljøet og

9. prinsipp: oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi


Anti-korrupsjon

10. prinsipp: Bedrifter skal motarbeide alle former for korrupsjon, inkludert utpressing og bestikkelser