English English

Organisering

OneCo er et industrikonsern som tilbyr produkter og tjenester der kjernevirksomheten er elektro og automasjon.


Våre markedsområder er:

  • Olje & Gass og Marine 
  • Bygg og Anlegg
  • Fornybar energi
  • Industri


OneCo har en organisering som gir stor grad av nærhet til kunder, marked og egne medarbeidere. Dette gir mulighet for god kvalitet på leveransen og evne til innovasjon.