English English

Helse - Miljø - Sikkerhet

Arbeidet med å sikre Helse - Miljø - Sikkerhet i OneCo er en integrert del av vår daglige drift og er et prioritert fokus i alle våre beslutninger.

Det enkelte selskap i konsernet har etablert og implementert internkontroll- og kvalitetssystemer som skal sikre at  våre leveranser skjer på en måte som ikke utsetter våre medarbeidere og våre omgivelser for uønsket risiko.

Vi vet at økonomisk vekst og trygging av arbeidsplasser er helt avhengig av et stort engasjement av den enkelte medarbeider og evnen til å ivareta Helse, Miljø og Sikkerhet i det daglige.  Derfor er et levende IK-system være et viktig bidra for å nå våre mål. Flere av våre virksomheter har også ISO godkjente kvalitetssikringsystem.

OneCo sine overordnede HMS - målsetninger er:

  1. Vår virksomhet skal drives i fullt samsvar med interne krav og gjeldende lovgivning
  2. Alle medarbeidere skal trives og i all hovedsak glede seg til hver arbeidsdag.
  3. Vi skal ikke ha noen personskade i vår virksomhet  som resulterer i sykefravær.
  4. Sykefraværet skal ikke overstige 4 %