English English

Kontakt


 

Kontaktinformasjon for den enkelte region finner du til høyre på denne siden.

Konsern:


Arnstein Moy
Konserndirerktør Forretningsutvikling
+ 47 90 06 79 97
Send e-post

Bjørn Vagle
Salgsjef AMS
+47 97 79 71 64
Send e-post

Jonny Olsen
Konsernleder prosjketstyring
+ 47 91 91 22 88
Send e-post

Marvin Jensen
Konsernsjef / CEO
+47 97 48 73 62
Send e-post

Ronny Brudeseth
Konserndirektør Markedutvikling Nordic
+47 90 89 87 33
Send e-post

Rune Smedås
Konserndirektør Operasjoner / COO
+47 99 53 94 70
Send e-post

Tone Nupen
Økonomi / CFO
+47 98 21 67 60
Send e-post

Knut Andersen
Konserndirektør prosjekt
+47 94 79 23 12
Send e-post