English English

OneCo signerer avtale på nettilknytning og driftsavtale for målere i Hafslund Nett

OneCo har gjennom utrullingen av AMS-målere hatt leveranser mot ca. 50 norske nettselskaper i Norge. Gjennom ny avtale med på nettilknytning og drift av målere for Hafslund Nett befester sin posisjon som en av landets ledende aktør innenfor felttjenester knyttet til AMS målere og infrastruktur.


Med denne kontrakten tar OneCo steget inn i etter markedet for felttjenester knyttet til AMS målere og infrastruktur. Avtalen består av ordreadministrasjon, bookingtjenester, montasje av målere og lagerhold for nytilknyttning. Driftsavtalen består av feilretting og serviceoppdrag på målere og kommunikasjonsinfrastruktur. Samt nyetablering av kommunikasjonsinfrastruktur ved behov for utvidelse eller forsterkning.

 

Dette er ledd i en større satsning fra OneCo inn mot markedet som kommer etter at AMS målerne er installert til alle landet strømkunder. Vi er svært stolte av at vi har vunnet denne kontrakten i sterk konkurranse med andre og er stolt over at Hafslund har valgt oss til å være deres ansikt utad mot sine nesten 700 000 nettkunder, sier Bård Nielsen daglig leder i OneCo Elektro AS

Fra venstre Erik Harviken, Seniorrådgiver anskaffelser Hafslund Nett, Marianne Holmefjord Skodvin,  Leder AMS Drift Hafslund Nett og  Bård A. Nielsen, OneCo


Publisert: 04.07.2018