English English

Videre digitalisering av kraftnettet

Fra 31. Mai til 1. Juni ble de årlige målerdagene på Quality Hotel Expo på Fornebu i regi av Energi Norge arrangert. For OneCo som deltok med stand ble dette en fin anledning til å presentert sine produkter og tjenester knyttet til selve AMS-utrullingen, Nett-Nytte installasjoner og salg av konsentratorskap.

Montører fra OneCo i ferd med å montere konsentrator og «Nett-Nytte» skap» i en 22 kV nettstasjon

«Et viktig tema som ble belyst på seminaret var hvilke muligheter som den digitaliseringen som gjøres gjennom AMS-utrullingen vil gi nettselskapene. Dette var en fin anledning å fortelle om OneCo sine ambisjoner om å bli en total leverandør innenfor drift og innsamling av målerverdier. OneCo opplevde også at dette var et sentralt tema i de samtalene vi hadde med nettselskapene», forteller Bjørn Vagle, AMS Markedsansvarlig  i OneCo.

«I tillegg til at OneCo er en av de største leverandørene av AMS-målermontasje, leverer vi også skap for konsentoratormontasje som også er forbedret for instrumentering fro «Nett-Nytte. Vi har til nå lever ca 10.000 skap», fortsetter Bjørn Vagle.

OneCo er også i ferde med å installer ca. 8500 skap som er instrumentert for «Nett-Nytte».

I tillegg til selve montasjen av skapene monteres det strømtransformatorer på lavspentføringen på transformatoren.  Denne operasjonen krever at det jobbes på frakoplet anlegg. OneCo gjennomføre nå mellom 65 og 70 strømstanser i uka for å holde fremdriftsplanen.

Skaptypene som OneCo leviterer for montasje av konsentrator og «Nett-Nytte»- instrumentering og et glimt fra OneCo’s stand på måledagene

 


Publisert: 06.06.2017